סרטים קידוש החודש פרקים א-יט

(ההלכות הבאות אינן שייכות להלכות יסודי התורה אלא להלכות קידוש החודש)

פרק א

פרק ב

פרק ג

פרק ד

פרק ה

פרק ו

פרק ז

פרק ח

פרק ט

פרק י

פרק יא

פרק יב

פרק יג

פרק יד

פרק טו

פרק טז

פרק יז

פרק יח

פרק יט

 

דילוג לתוכן