סרטים קידוש החודש פרקים א-יט

(ההלכות הבאות אינן שייכות להלכות יסודי התורה אלא להלכות קידוש החודש) פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו פרק ז פרק ח פרק ט פרק י פרק יא פרק יב פרק יג פרק יד פרק טו פרק טז פרק יז פרק יח פרק יט